LE LANGAGE DE LA VALLEE DE BARCELONNETTE
par F. ARNAUD et G. MORIN

Lettre B

Ba Bàbi Babiot Babiota Babo Bàbou Babouinas Bacèl
(èstre oou )
Bacelàr Bacèou
Bachàs Bachàssa
(la)
Bachasseàr Badàire Badàl Badalhàr Badalin-Badalàn Badàous
(fàire lous)
Badàr Badarèla
Badarèou Badèic Badi-bado Badoca Bagàssa Bagnàr Bagot Bàia Bàile Bàisa-cùou
Bàissa Balàns Balaridoun Balin Bambalhàn Bambàna Ban Bàna Banarù,
ù
a
Banàrt
àrda
Banàsta Banastoun Banastounàia Banc-Fustiér Bàncha Banchin Bàndre Banétas Banquéta Bàouc
Bàoucha Bàoudi Bàoule Bàouma Baràgna Barànca Baràl Baràt Baratàr Bàrba-bouc
Barba Barbansùla Barbànta Barbàou Barbezin Bàrbia Bàrda Bardàssa Bardot Bariclas
Barigoula Barjàca Barjàire Barjarèou Barlèfa Baroun Barouira Baroulha Bàrra Barrà ,
à
ia
Barràl Barràou Barrabàn Barràr Bàrras Barreiroun Barriéra Bàrri Barcilouna Bartavèla
Bartavèou ,
èla
Bartoumiéou Barulàr Barusquiér Basir Basi ,
ia
Basouàr Bassachèou Basségue Bassina
Bàsta Bastàrt,
àrda
Bastiàn
-countràri
Bastoun
-plantà
Bastoun
-rimà
Bastoun
-vesti
Bastuqueàr Bastuqueàire Bàta Batàl
Batalhàr Bàte Bàte freit Bateàlhas Bateàr Batèsta Batouiroun Batùa Bè Beàl
Bealàia Bealiér Beàrias Beàra Beàs Beàssa Beàssas Bèba Bèc Bèca
Becàia Becàr Béch
ou contra
Bechàr Becoti Bedigàs Bedoc Bèf,
bèfa
Bègou Begouleàr
Begouleàire Beicàr Beilàr Beinét,
éta
Beisàr Beissétas Beissuélha Bèlas Bélèou Belèsme
Beléssa Beliéra Beligre Belùa Belùrias Bendàr Bèn-di Benesi Bénias Benissouns
Benvoulér Bèou Bèrbias Berc
bèrca
Bèrca Bérchia Beridoùn Berigàs Bèrou !
Bèrou !
Bernic
Bés Bescouél Bescoùire Beselàr Besèou Beslong Besoùn Besqueirù Besquilhàr Besséa
Béssa Bessin Bessoùn
oùna
Bessounàia Bestenteàr Bèstia Bestiàri Besusclàr Besvèire Bét
Béta-ràba Béte Betoùl Bevànda Biàis Bichachàn Bidoùn Biérbas Bigalhà
à
ia
Bignéta
Bijoùn Billoùn Bima Bimbalét Bimbàr Bin Bindoc Biri-Biri Bisca Biscàr
Biscàrt
àrda
Bisèst Bisquét Bissoc Bisalioùn Blà Blàchas Blachiéra Blanchoùn Blandir
ou
blàndre
Blasimàr Blàva
ou
Blavéta
Bléa Bléc Blesi
ia
Blessàia Blésta Bléta Bloda Bloùc
Bloùca Blu
blùa
Bocha Bodi Bofi
ia
Bona Boouchoùs
oùsa
Booudràr Booudré Booudres
Booumir Booussoùn Boouzias Borda Botta Boùba Boùchas Bouchàrd
àrda
Boucoùn Boundénfle
Boudouire Boudùfa Bouén
Bouéna
Bouérda Bouésc Boùfalabàla Boufarèou
èla
Boufiga Boufféts Boùfre
Bougeà
à
ia
Bougilha Bougilhér
iéra
Bouigi Bouina Bouinàr Bouira Bouita Bouitàr Boulegàr
Boulhàca Boundàr Bouniàs
àssa
Boùre
Boùra
Bourèou Bourrà Bourgét Bourgniol Bourilhoùn Bourjin
Bourneàr Bournèou Bournin Boùrsa Boursoùn Boùsa Bouscatiér Bouscatiéra Bouselàia Bousin
Boussoùn Boùt Boùta Boutéou Bouteiroùn Bouti ,
i
a
Boutiga Bouvét Bouvetàr Bouvin
ina
Brac ,
Braca
Bracàr Brafàr Bràia Bràias Bram Bràma Bramafàn Bramàr Bramàire
arèla
Brànda Brànda-beàssas Brànda-gadàoula Brandàr Bràndou Brandoulhar Brandoùn Brandoùns Bràndous Bras
Brasc Bràssa Brassàia Brasséta Bràve Braiàssa Bréa Breàlha
Briàlha
Brec
Bric
Brecàlha
Brecalhàr
Brecasseàr
Brégas Bregouleàr Bregouliér Brèissa Brén Brenàda Brenoùs Brès Bressàr
Bressoour Bretouneàr Brèvas Brigadèou
èla
Brigadèous Brigoùn Brigounàr Brina Brisa Briséttas
Brisoùiras Broc Broca Broùa Brouàs Brouchoùn Brouécha Brouit Broùndas
Broundilhas
Broundèou
Broundilhàr Broundilhér Brounzirà
à
ia
Brounzin Brouquéta Brout Broùssa Broutoutoùrou Broutùra Bruélha
Bruoùr Brusàr Brusc Bruscambilha
Briscambilha
Brùstia Brut Buàia Bùcha Buérla
Bùrla
Bufoùn
Bugadiéra Bugadoùn Bulh Bulhi Bulhir Bùlou Bùou Buoùfa Buràt Buràta
Bùri Buset Busiàrt
àrda
But Bùta-roda Butin Buvachoùn         

A B CChim CChin D EEnt. EEnu. F G H I J L M N O P1 P2 Q R S T U V Z
Ubaye et Haut-Verdon