LE LANGAGE DE LA VALLEE DE BARCELONNETTE
par F. ARNAUD et G. MORIN

Lettre G

Gabinét Gabién Gadàoula Brànda Gadàoulas Gadaoulhàr Gadoulhàr Gadouilhoùn *Gachî, ia Gàffa Gaffàr
Gafoulhàr Gafoulhoùn Gàge Gagnàn de pa... Gài Gàire Gàis Gàla-Bouén-tèns Galafateàr Galamoùn
Galapiàn Galandàgi Galaveàrna Galavernà,
à
ia
Galavét,
éta
Gàlha Galhà Galhétas Galhôfre Galimafré
Galimafrèia Galîna Galoi,
ôia
Galôis,
ôisa
Galôis
(de
Galùp,
ùpa
Gamà,
à
ia
Gamacheàr Gamàta Gambajoùn
Gàmbi,
ia
Gàmbi-dretch Gambîs Gampeàr Ganàssa Gànchou Gandèina Gandôla *Gandoulàia Gandouleàr
Ganèl Ganèou *Gangalhoùn Gangasseàr Ganîf Ganîpa Gàoubi Gàouch,
gàoucha
Gàounia Gapî,
î
a
Gapîr Gapiàn Garagàra Garàgna Garagnoùn Garbà,
à
ia
Garçàn Garçàr Garcînas Gardàr
Gàrdia Garèla (de) Gargaiôla Gargamèla Gargameleàr Gargàs *Garguîlha Gargoùlha Gargoulhamén Gargoulhàr
Garinèla Gàrna Garnîlha Garp Gàrsa Gasèl Gasilhàs Gasilhàgi Gassàr Gast,
Gàsta
Gàta Gatignoùs,
oùsa
Gatîlh Gatilhàr Gatilhàire Gatilhoùs,
oùsa
Gatimoùs,
oùsa
Gatîvou Gavàchou Gavàis
Gavagnàia Gavèou Gàvia Gazàn Geàlhas *Geamoùna *Gèarla Gèarp Gègi,
Gigèla
Gelîna
Gelinéta Geliniér Gemàr Genîc,
îca
Genoùl Genoulhoùns,
(à ou de,
Gèns Geôrgi Geôrgi-empègna Gerbàn
Germàn,
àna
Germàs Gèst Gevîtra,
Givîtra
Gigét Giéra Gip Gipàr Gipàs Gipièra
Girèla Girouflàda Gis Gîscle Glaceiroùn Glànda Glàoudou Glassardà,
àia
Glat en glat
(de)
Glénde (de)
Glét,
éta
Glôria Glourièta Gloùba Gloùta,
oùta
Gnàcou Gnoc Gnôca Gôbi,
Gôbia
Gôder
Gôdre
Gôoudre
Gôi,
Gôia
Gôjou Gôri Goubelèts
(Juàr as,
Goudeissàrt Goudounflàr Goudoùnfle Gouérgea Goùgnou
Goùla Goulàia Goulavàrt Goùme Gounèla Gounflàr Goùra **Goùra-màta Gourbèlha Goùsta-soulét
Goustoùs,
oùsa
Goutàl Goutéta Goutoùn
ou
Goutéta
Gouvernàr Gôva Gra (de, Grach Grachàr Grafién
Gràissa Gral
ou
Gràla
*Graleàr *Gràlha Gramacîs Gramàr Gràme Grameissèou *Gràmou Gramn
Gran Gràna Granàr Granateàire Granatîlha Grandét,
éta
Gràndous Gran d'uérgi Graniér Granjàia
Granoulhàr Gran vestî Gràouta Graouts,
sa
Grapàout Gràpas Grapels,
sa
Grapiéisses Grapîns Grapooudeàr
Grapn Gratàr Gratilhns Gràtis (à, Gratùsa Gràva Gréa Gréga Greiér (à, Grelhàr
Greoulàr Gréoule Greoulor *Grépa Grepn Grés,
ésa
Gresilhàr Gresilhns Grignn Grîlha
Grilhét Grîmp Grimpét Grînga Griôts (lous, Grouàr Grgnou Grougnounàia Grla Grle
Groulhér Groumànt,
ànda
Groumandîsa Groumandn Group Groupàr Grouvélha *Grouvelhàr Grùn Gueàrs,
sa
**Gueàrs,
sa
Guearsàr (se, Gueàgi Guèch,
cha
Guèga Guèidoun Guèit Gueitàr Gueitavenî Guèspa
*Guespatiér Guèta Guiàgi Guichét Guigna (àigua, Guignàr Guignôcha Guilhounét Guinchàr Guînchas
Guindàina Guingalhàr Guîspa Gulàr Gulhéta Gus,
Gùsa
Gusàlha Gusarîa Gusàs,
àssa
Gùsta
Gustîn Gutola
A B CChim CChin D EEnt. EEnu. F G Autres
Ubaye et Haut-Verdon