àmbra

s.f

Framboise noire

( Honnorat ambroisa).