arribàr

v.n

Arriver
arribàr après la méssa ,... quan vèspras soun dichas : arriver en retard .